Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cyfarfodydd

Isod ceir rhestr o bwyllgorau CIC De Morgannwg gyda chrynodeb o bob un.
Mae pwyllgorau canlynol CIC De Morgannwg yn cael eu cynnal yng ngŵydd y cyhoedd, ac  mae croeso i chi, y cyhoedd eu mynychu.  
Oherwydd y pandemig Covid-19 cyfredol cynhelir ein cyfarfodydd yn rhithiol. 
Os hoffech fynychu unrhyw un o’n cyfarfodydd sy’n agored i’r cyhoedd, llenwch ffurflen gofrestru berthnasol y cyfarfodydd, trwy glicio isod ar y cyfarfod o’ch dewis. 
 

 

 

Cynhelir Cyfarfodydd CIC De Morgannwg yn fewnol ac nid yng mgwydd y cyhoedd.

 

 

 

 

 

Dilynwch ni: