Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cyfarfodydd

Isod ceir rhestr o bwyllgorau CIC De Morgannwg gyda chrynodeb o bob un.
 
Mae’r  Pwyllgorau canlynol a gynhelir gan CIC De Morgannwg yn rhai cyhoeddus ac mae croeso i chi, y cyhoedd, eu mynychu.  Oherwydd y pandemig Covid-19 cyfredol, rydym yn cynnal ein cyfarfodydd yn rhithiol.  Os hoffech fynychu unrhyw un o’n cyfarfodydd cyhoeddus, cofiwch gysylltu â ni trwy e-bost neu trwy ffonio  02920 750112 o leiaf 3 diwrnod cyn y cyfarfod fel y gallwn wneud trefniadau i chi ymuno â ni ar-lein.   Rhowch wybod i ni os mai Cymraeg yw eich dewis iaith fel y gallwn drefnu gwasanaeth cyfieithu.
 

 

 

Cynhelir Cyfarfodydd CIC De Morgannwg yn fewnol ac nid yng mgwydd y cyhoedd.

 

 

 

Cyfarfodydd i ddod

 

Llunio Gwasanaethau Clinigol y Dyfodol - Cyfarfodydd Cyhoeddus

De Ddwyrain Cymru Rhwydwaith Fasgwlaidd - Cyfarfodydd Cyhoeddus

Dilynwch ni: