Neidio i'r prif gynnwy

Ein Tîm

Mae CIC De Morgannwg yn cynnwys 24 aelod ac mae modd ychwanegu aelodau cyfetholedig at y rhain.   Mae’r aelodau hyn yn cael cefnogaeth gan 8 aelod o staff sydd wedi’u lleoli yn Swyddfa’r CIC  yn Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd.
Aelodau
Penodir aelodau’r Cyngor Iechyd Cymuned gan yr Awdurdodau Lleol, Cyrff Trydydd Sector a Llywodraeth Cymru.
Mae’r nifer o aelodau a benodir wedi’i gyfyngu o fewn pob ardal leol:
  • Mae pob Awdurdod Lleol yn enwebu 3 cynghorydd etholedig.
  • Mae’r pob corff Trydydd Sector yn enwebu 3.
  • Mae Llywodraeth Cymru yn penodi 6 arall o bob ardal trwy apwyntiad cyhoeddus.
Y ddwy ardal Awdurdod Lleol y gellir penodi ein haelodau ohonynt yw Caerdydd, a Bro Morgannwg.
  • Ni fydd aelodau’n cael eu talu a byddant ond yn derbyn treuliau pe baent ar eu colled.
Mae’r CIC yn awyddus bob amser i sicrhau mwy o amrywiaeth ymhlith yr aelodau, yn enwedig o blith grwpiau ac/neu unigolion heb gynrychiolaeth ddigonol, o fewn ardaloedd Caerdydd a Bro Morgannwg.
Aelodau Cyfetholedig
Gwirfoddolwyr yw Aelodau Cyfetholedig nad sy’n cael eu penodi gan Awdurdodau Lleol, y Trydydd Sector na Llywodraeth Cymru.  Mae ganddynt gyfrifoldebau tebyg i Aelodau llawn, ond yr unig wahaniaeth yw nad oes hawl gan Aelodau Cyfetholedig i bleidleisio na dod yn Aelodau o Bwyllgor Gweithredol y CIC. Rydym wrthi’n brysur yn annog unigolion i ddod yn Aelodau Cyfetholedig, i fod yn glustiau a llygaid y gymuned.  
 

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio aelodau gwirfoddol newydd – os oes diddordeb gennych cysylltwch os gwelwch yn dda â Chyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg.

Ymuno â'r Tîm

 
Prif Swyddog
Mr Stephen Allen – E-bostiwch Steve
Dirprwy Brif Swyddog
Miss Amy English
Rheolwr Busnes
Mrs Wendy Orrey
Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd a Chleifion
yn wag ar hyn o bryd
Swyddog Gweinyddol
Ms Leigh Gallacher
Miss Jessica Mannings
Eiriolwyr
Mrs Tina Easen
Mrs Caroline Harrison
Swyddog Cymorth Eiriolaeth
yn wag ar hyn o bryd

Cynorthwyydd Gweinyddol
Mrs Clare Clements

Dilynwch ni: