Neidio i'r prif gynnwy

Ein Tîm

Mae CIC De Morgannwg yn cynnwys 24 aelod ac mae modd ychwanegu aelodau cyfetholedig at y rhain.   Mae’r aelodau hyn yn cael cefnogaeth gan 8 aelod o staff sydd wedi’u lleoli yn Swyddfa’r CIC  yn Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd.
Aelodau
Penodir aelodau’r Cyngor Iechyd Cymuned gan yr Awdurdodau Lleol, Cyrff Trydydd Sector a Llywodraeth Cymru.
Mae’r nifer o aelodau a benodir wedi’i gyfyngu o fewn pob ardal leol:
  • Mae pob Awdurdod Lleol yn enwebu 3 cynghorydd etholedig.
  • Mae’r pob corff Trydydd Sector yn enwebu 3.
  • Mae Llywodraeth Cymru yn penodi 6 arall o bob ardal trwy apwyntiad cyhoeddus.
Y ddwy ardal Awdurdod Lleol y gellir penodi ein haelodau ohonynt yw Caerdydd, a Bro Morgannwg.
  • Ni fydd aelodau’n cael eu talu a byddant ond yn derbyn treuliau pe baent ar eu colled.
Mae’r CIC yn awyddus bob amser i sicrhau mwy o amrywiaeth ymhlith yr aelodau, yn enwedig o blith grwpiau ac/neu unigolion heb gynrychiolaeth ddigonol, o fewn ardaloedd Caerdydd a Bro Morgannwg.
Aelodau Cyfetholedig
Gwirfoddolwyr yw Aelodau Cyfetholedig nad sy’n cael eu penodi gan Awdurdodau Lleol, y Trydydd Sector na Llywodraeth Cymru.  Mae ganddynt gyfrifoldebau tebyg i Aelodau llawn, ond yr unig wahaniaeth yw nad oes hawl gan Aelodau Cyfetholedig i bleidleisio na dod yn Aelodau o Bwyllgor Gweithredol y CIC. Rydym wrthi’n brysur yn annog unigolion i ddod yn Aelodau Cyfetholedig, i fod yn glustiau a llygaid y gymuned.  
 

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio aelodau gwirfoddol newydd – os oes diddordeb gennych cysylltwch os gwelwch yn dda â Chyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg.

Ymuno â'r Tîm

 
Prif Swyddog
Mr Stephen Allen – E-bostiwch Steve
Dirprwy Brif Swyddog
Miss Amy English
Rheolwr Busnes
Mrs Wendy Orrey
Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd a Chleifion
Miss Jessica Mannings
Swyddog Gweinyddol
Ms Leigh Gallacher
Miss Zoe Hendrickson
Eiriolwyr
Mrs Tina Easen
Mrs Caroline Harrison
Swyddog Cymorth Eiriolaeth
Miss Erika Grimshaw

Cynorthwyydd Gweinyddol
Mrs Clare Clements

Dilynwch ni: