Neidio i'r prif gynnwy

Yr hyn a wnawn

 

Rydym yn:

  • Ystyried materion iechyd o safbwynt y cyhoedd
  • Ymweld â gwasanaethau lleol, i glywed am brofiadau cleifion a’r rheini sy’n gofalu a phoeni amdanynt
  • Edrych ar gynlluniau a chynigion GIG lleol a chenedlaethol, i sicrhau eu bod yn cwrdd ag anghenion cymunedau lleol
  • Cwrdd â rheolwyr GIG yn rheolaidd
  • Siarad â phobl yn eu cymunedau am eu barnau am, a’u profiadau o wasanaethau GIG
  • Darparu gwasanaeth eiriolaeth cwynion di-dâl, cyfrinachol ac annibynnol, i bobl sydd eisiau cymorth i godi pryder am ofal a thriniaeth GIG.

 

Dilynwch ni: