Neidio i'r prif gynnwy

Briffiau/Cylchlythyron

Yng ngoleuni ymateb y Llywodraeth i’r cychwyniad Coronafeirws, sy’n datblygu’n gyflym, mae’r Bwrdd CICau a’r CICau wedi bod yn adolygu’r hyn a wnawn a sut rydym yn ei wneud. 

 

Mae hwn yn gyfnod pryderus i bawb. Rydym am barhau i chwarae ein rhan, wrth adlewyrchu barnau pobl a chynrychioli eu buddiannau yn y GIG, ar yr adeg dyngedfennol hon.

 

Datganiad I'r Wasg: Coronafeirws 29ain o Fehefin

Datganiad I'r Wasg: Coronafeirws 15fed o Fai

Datganiad I'r Wasg: Coronafeirws 1af o Fai

Datganiad I'r Wasg: Coronafeirws 16eg o Ebrill

Datganiad I'r Wasg: Coronafeirws 9fed o Ebrill

Datganiad I'r Wasg: Coronafeirws 2il o Ebrill

 

Cylchythyron

Cysylltwch â’r swyddfa os hoffech dderbyn copïau e-bost o'n cylchlythyr yn rheolaidd.

Newydd! - Cylchlythyron Mai 2022
Cylchlythyron Rhagfyr 2021
Cylchlythyron Awst 2021
Cylchlythyron Mawrth 2021
Cylchlythyr Rhagfyr 2020
Cylchlythyr Mehefin 2020

Dilynwch ni: