Neidio i'r prif gynnwy

Briffiau/Cylchlythyron

Yng ngoleuni ymateb y Llywodraeth i’r cychwyniad Coronafeirws, sy’n datblygu’n gyflym, mae’r Bwrdd CICau a’r CICau wedi bod yn adolygu’r hyn a wnawn a sut rydym yn ei wneud.

Mae hwn yn gyfnod pryderus i bawb. Rydym am barhau i chwarae ein rhan, wrth adlewyrchu barnau pobl a chynrychioli eu buddiannau yn y GIG, ar yr adeg dyngedfennol hon.
 

 
Cylchlythyron
Cysylltwch â’r swyddfa os hoffech dderbyn copïau e-bost o'n cylchlythyr yn rheolaidd.
 
Dilynwch ni: