Neidio i'r prif gynnwy

Ein Hadroddiadau Blynyddol

Fel corff statudol, mae’n ofynnol i’r Cyngor Iechyd Cymuned (CIC) gyhoeddi adroddiad blynyddol, fel yr amlinellir yn Rheoliadau’r CIC.
Yn ogystal â’r adroddiad blynyddol, mae CIC De Morgannwg hefyd yn cynhyrchu adroddiadau a chyhoeddiadau rheolaidd er buddiannau iechyd y boblogaeth leol.
Os hoffech dderbyn copi caled o unrhyw un o’n cyhoeddiadau/adroddiadau, mae croeso i chi gysylltu â swyddfa’r CIC ar 02920 750112 a bydd aelod o staff yn barod iawn i’ch helpu.
 

Adroddiadau Blynyddol

2020/21 - CIC Addroddiad Blynyddol - Fersiwn Cymraeg -  Adroddiad
2019/20 - CIC Addroddiad Blynyddol - Fersiwn Cymraeg -  Adroddiad
2018/19 -  CIC Addroddiad Blynyddol - Fersiwn Cymraeg - Adroddiad
2017/18 - CIC Addroddiad Blynyddol - Fersiwn Cymraeg -  Adroddiad
2016/17 - CIC Addroddiad Blynyddol - Fersiwn Cymraeg -  Adroddiad
2015/16 - CIC Addroddiad Blynyddol - Fersiwn Cymraeg -  Adroddiad
2014/15 - CIC Addroddiad Blynyddol - Fersiwn Cymraeg -  Adroddiad
2013/14 - CIC Addroddiad Blynyddol - Fersiwn Cymraeg -  Adroddiad
2012/13 - CIC Addroddiad Blynyddol - Fersiwn Cymraeg -  Adroddiad
2011/12 - CIC Addroddiad Blynyddol - Fersiwn Cymraeg -  Adroddiad
2010/11 - CIC Addroddiad Blynyddol - Fersiwn Cymraeg -  Adroddiad

Dilynwch ni: