Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Brechu Torfol y Bae i weithredu fel canolfan galw heibio yn ystod penwythnos Gŵyl y Banc

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi cyhoeddi;
 
"Bydd Canolfan Brechu Torfol y Bae yn gweithredu fel Canolfan galw heibio dros benwythnos Gŵyl y Banc.
 

O ddydd Iau 27 Mai – dydd Llun 31 Mai, anogir pobl i fynd i Ganolfan Brechu Torfol y Bae, sydd yn hen adeilad Toys R Us, rhwng 8.30am - 7.30pm i gael eu dos cyntaf o’r brechlyn COVID-19. Mae’r safle yn cynnig brechlynnau Pfizer ac Oxford AstraZeneca.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi cyflawni’r garreg filltir o wahodd pob oedolyn sy’n 18 ac yn hŷn i gael eu brechlyn cyntaf erbyn diwedd mis Mai ac maent bellach yn estyn allan i’r rhai hynny sydd heb gael gwahoddiad i ddod i’r ganolfan.

Mae Canolfan Brechu Torfol y Bae ar agor i bwy bynnag sydd heb gael eu dos cyntaf o’r brechlyn COVID-19 eto, sy’n 18 oed ac yn hŷn ac sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i alw heibio.

Mae hefyd yn gyfle i siarad â’r tîm brechu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch derbyn y brechlyn.

Dywedodd Tracy Meredith, Pennaeth Gweithrediadau Profi a Brechu Torfol y Bwrdd Iechyd, “Y brechlyn yw ein hamddiffyniad gorau yn erbyn COVID-19 ac rydym yn annog unrhyw un sy’n gymwys i dderbyn y brechlyn i ddod i’w gael. Rydym wedi gwahodd ein holl boblogaeth oedolion ond rydym yn ymwybodol y bydd rhai pobl sydd heb glywed gennym a allai olygu nad oes gennym fanylion cyswllt diweddar ar eu cyfer neu eu bod wedi optio allan ar ddechrau’r rhaglen.

Os nad ydych chi wedi cael eich brechlyn, dewch i’n gweld yng Nghanolfan Brechu Torfol y Bae y penwythnos hwn gan mai dyma’r ffordd orau o ddiogelu eich hun, eich anwyliaid a’r gymuned leol. Yn dibynnu ar y galw, mae’n bosibl y bydd ciwiau felly gwisgwch yn briodol ar gyfer tywydd a bydd ein tîm yn eich arwain drwy’r broses mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl.”

Bydd pobl sy’n aros am eu hail ddos o’r brechlyn yn derbyn apwyntiad awtomatig ar ffurf llythyr neu neges destun 11 wythnos ar ôl y cyntaf.

Mae’r Bwrdd Iechyd bellach wedi brechu 82% o’i boblogaeth oedolion gyda dos cyntaf, a 34% o’i boblogaeth oedolion gyda’r ddau ddos."

14/12/2020
Eich Barn: Cyhoeddi canolfannau brechu COVID-19

Rydym eisiau clywed eich barn ar gyhoeddi lleoliadau’r 3 Canolfan Brechu Covid-9 yng Nghaerdydd a’r Fro.

Dilynwch ni: