Neidio i'r prif gynnwy

Coronafeirws: werthoedd ac egwyddorion moesegol ar gyfer darparu gofalCoronavirus: ethical values and principles for healthcare delivery framework iechyd

Mae'n bwysig iawn bod gwasanaethau'r GIG trwy gydol y sefyllfa frys hon yn parhau i ddarparu gofal sy'n diwallu anghenion pobl sy'n byw yng Nghymru mewn ffordd sy'n ymateb i'w hanghenion unigol ac yn cynnal yr egwyddorion sylfaenol yr ydym yn eu disgwyl gan ein GIG. 

 

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd pan fyddant yn gwneud penderfyniadau yn ystod brigiad coronafirws

 

Mae'r canllaw yn cynnwys:

1. Gwerthoedd Craidd i lywio gwaith cynllunio a phenderfyniadau ar gyfer darparu gofal iechyd i bawb yng Nghymru

2. Defnyddio'r fframwaith i ddarparu gwasanaethau iechyd yn deg

3. Yr egwyddorion a'r gyfraith sy'n sail i ddarparu gofal iechyd mewn ffordd foesegol sy'n cynnwys

- Parch                                          - Lleihau'r niwed a achosir gan y pandemig

- Tegwch                                       - Cydweithio

- Dwyochredd                                - Bod yn gymesur

- Hyblygrwydd                               - Gwneud penderfyniadau da

 

Rydyn ni eisiau gwybod a yw'ch profiad o ofal y GIG yn ystod y cyfnod hwn yn cwrdd â'r gwerthoedd a'r egwyddorion hyn, ac a ydych chi'n cytuno â nhw?

Rhannwch eich profiad gyda ni

Dilynwch ni: