Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad Academy of Royal Colleges 07.04.20

Anogir cleifion i geisio cymorth meddygol ar gyfer cyflyrau difrifol yn ystod y pandemig COVID-19 hwn

Mae Academy of Medical Royal Colleges wedi cyhoeddi datganiad sy'n cynnwys y cyngor canlynol:

Yn ystod y pandemig COVID-19 hwn mae'n hanfodol bwysig bod cleifion a'r cyhoedd yn cydnabod bod yn rhaid iddynt barhau i geisio cymorth meddygol os oes ganddynt symptomau sy'n peri pryder, neu os ydynt eisoes yn cael eu trin am gyflwr iechyd difrifol. Mae'r risg o ddatblygu cyflyrau difrifol eraill sy'n peryglu bywyd yn aros yr un fath a rhaid i bobl fod yn gwbl hyderus y gallant ac y dylent geisio cymorth meddygol os ydynt yn poeni amdanynt eu hunain neu berthynas.

Y neges gan arweinwyr meddygol ledled y DU yw, Academy-of-royal-colleges-statement

  • Dylech barhau i geisio cymorth y GIG trwy eich meddyg teulu, GIG111, 999 neu adrannau damweiniau ac achosion brys os byddwch chi neu'ch teulu'n mynd yn ddifrifol wael ac yn credu y gallech fod yn dioddef o gyflwr difrifol neu fygythiad bywyd

  • Dylech barhau â thriniaethau parhaus ar gyfer eich holl gyflyrau meddygol a mynychu unrhyw apwyntiadau ysbyty neu feddyg teulu y gofynnir. Mae gofal arferol yn cael ei ddarparu, lle bo modd, trwy ‘alwadau ffôn neu ddolenni fideo felly ni ofynnir i chi fynychu oni bai bod hynny'n hollol angenrheidiol

  • Mae ysbytai yn fwy diogel na'ch cartref eich hun os oes angen gofal brys arnoch. Mae ad-drefnu gwasanaethau yn cynnwys amddiffyn cleifion sy'n cael eu gweld am gyflyrau heblaw COVID-19.

Academy of Royal Colleges Statement 07.04.20 Darllenwch y datganiad lawn

Dilynwch ni: