Neidio i'r prif gynnwy

Infected Blood Inquiry

A ydych chi neu rywun yr ydych yn gofalu amdanynt wedi cael eu heffeithio gan waed heintiedig a chynhyrchion gwaed heintiedig wrth gael gofal gan y GIG?

Mae'r Infected Blood Inquiry yn gwahodd pobl sydd wedi'u heintio ac yr effeithir arnynt i gysylltu. 

Gallwch chi lenwi ffurflen fer fel bod yr ymchwiliad yn gwybod a oes gennych chi ddiddordeb mewn darparu tystiolaeth.

Mae'r gwahoddiad i dystion yn nodi'r gwahanol ffyrdd y gall pobl sydd wedi'u heintio neu yr effeithir arnynt ddarparu tystiolaeth, a'r hyn sydd angen i chi ei wneud.

Gallwch hefyd gysylltu ag ymchwilydd arweiniol yr Ymchwiliad, Mr Michael Moore. Ei rif ffôn yw 07923 382 089 a'i gyfeiriad e-bost yw mike.moore@infectedbloodinquiry.org.uk

Dylai pobl eraill sy'n credu y gallant helpu'r Ymchwiliad gysylltu â thîm yr Ymchwiliad

Dilynwch ni: