Neidio i'r prif gynnwy

Llinell Gymorth Ffôn Ar Gyfer Teuluoedd Sydd Angen Cyngor Gan Ymwelydd Iechyd Yn Ystod COVID

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi lansio llinell gymorth ffôn i deuluoedd sydd angen cyngor gan Ymwelwyr Iechyd (YI) yn ystod COVID


Mae llinell gymorth ffôn yr YI yn cael ei staffio gan grŵp o Ymwelwyr Iechyd profiadol a fydd yn gallu rhoi cyngor a chyfarwyddiadau i rieni/gofalwyr sydd â phlant dan oed ysgol ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Bydd y gwasanaeth hwn yn cychwyn ar ddydd Mawrth 14 Ebrill 2020 ac fe fydd ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 9yb – 5yp.  Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn sylweddoli y bydd teuluoedd yn bryderus yn ystod y pandemig COVID-19 presennol ac felly’n gwneud yn siŵr bod pob teulu’n gallu cael cyngor gan Ymwelwyr Iechyd yn hwylus a didrafferth. 

Y rhifau ffôn yw: 
02921 847749    
02921 847744     
02921 847748 
Dilynwch ni: