Neidio i'r prif gynnwy

Neges bwysig oddi wrth Sgrinio Coluddyn Cymru

Os ydych wedi derbyn pecyn sgrinio canser y coluddyn - Peidiwch a chwblhau ac anfon i mewn

Arhoswch tan bydd cyfarwyddiadau pellach unwaith y bydd y cyfnod ymated COVID-19 wedi setlo. Mae hyn yn debygol o fod oddeutu 12 wythnos. Cadwch eich pecyn prawf yn ddiogel nes i'r rhaglen ailgychwyn. 

 

Mae hyn yn dilyn cyngor Llywodraeth y DU ar ddydd Llun 23 Mawrth a thrwy gyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gynlluniau i atal apwyntiadau cleifion allanol nad ydynt yn rhai brys a derbyniadau a gweithdrefnau llawfeddygol nad ydynt yn rhai brys. Mae JAG (Cyd-grŵp Cynghori ar endosgopi GI) hefyd wedi cynghori i ganslo colonosgopïau rhai brys a sgrinio. Byddwn yn cefnogi ein hunedau colonosgopi i flaenoriaethu'r achosion mwyaf brys yn unig.
 

Nid yw atgyfeiriadau sgrinio ar gyfer colonosgopi yn y mwyafrif o achosion yn rhai brys. Bydd hyn yn golygu y byddwn yn rhoi’r gorau i brofi citiau sgrinio coluddyn ar ddydd Gwener 03 Ebrill gan na fydd yr unigolion hynny a fyddai fel arall angen atgyfeiriad am golonosgopi yn cael eu cyfeirio o ystyried y ffocws cyfredol ar weithdrefnau brys yn unig.

Byddwn yn gwneud trefniadau i'r holl unigolion nad ydynt wedi cael cyfle i gwblhau eu pecyn sgrinio y coluddyn yn ystod y cyfnod ymateb COVID-19, i wneud hynny cyn gynted ag y gallwn ailddechrau'r rhaglen.

Mae Sgrinio Coluddyn Cymru wedi paratoi rhestr o gwestiynau mwyaf cyffredin ar y sefyllfa sgrinio >>

Dilynwch ni: