Neidio i'r prif gynnwy

Prif Swyddog Meddygol - Cefnogaeth i bobl agored i niwed

Mae llawer o bobl wedi bod mewn cysylltiad â chwestiynau am y gefnogaeth sydd ar gael i bobl y nodwyd eu bod yn ‘fregus’… .. mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhywfaint o gyngor i unrhyw un y nodwyd ei fod mewn risg uchel iawn o salwch difrifol o ganlyniad i coronafirws.

Bydd pawb sydd wedi’u nodi fel pobl mewn perygl mawr iawn o gael salwch difrifol yn sgil coronafeirws (oherwydd problem iechyd sylfaenol ddifrifol) yn derbyn llythyr gan Brif Swyddog Meddygol Cymru. ‘Llythyr gwarchod’ yw'r enw ar y llythyr hwn.

Bydd y mywafrif o bobl wedi derbyn eu llythyr erbyn 3 Ebrill, ond mae nifer o lythyron wedi eu hanfon eto a 

bydd y rhain gydag unigolion heb fod yn hwyrach na 17 Ebrill.

Mae'r ystod llawn o ganllawiau ar y coronafeirws ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dilynwch ni: