Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Am Covid-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso i’n tudalen Newyddion Covid-19

 

Yn ystod pandemig Covid-19, mae nifer o sefydliadau wedi paratoi  diweddariadau a gwybodaeth am eu gwasanaethau tra bod eraill wedi cyhoeddi arweiniad a chyngor.

  

Yma fe welwch ddolenni i’r holl wybodaeth a gyhoeddwyd gennym ar ein gwefan, sy’n ymwneud â phandemig  Covid-19.

Gwybodaeth CIC

Datganiad I'r Wasg: Coronafeirws

Ein Llywodraethiant

Cynnal Ein Cyfarfodydd Pwyllgor Yn Gyhoeddus

Ffyrdd i Rannu'ch Barn

19/07/22
Ymchwiliad Covid-19
26/05/21
Canolfan Brechu Torfol y Bae i weithredu fel canolfan galw heibio yn ystod penwythnos Gŵyl y Banc
14/12/20
Eich Barn: Cyhoeddi canolfannau brechu COVID-19

Rydym eisiau clywed eich barn ar gyhoeddi lleoliadau’r 3 Canolfan Brechu Covid-9 yng Nghaerdydd a’r Fro.

11/11/20
Infected Blood Inquiry

Mae'r Infected Blood Inquiry yn gwahodd pobl sydd wedi'u heintio ac yr effeithir arnynt i gysylltu. Gallwch chi lenwi ffurflen fer fel bod yr ymchwiliad yn gwybod a oes gennych chi ddiddordeb mewn darparu tystiolaeth.

11/11/20
Datganiad Academy of Royal Colleges 07.04.20

Anogir cleifion i geisio cymorth meddygol ar gyfer cyflyrau difrifol yn ystod y pandemig COVID-19 hwn

11/11/20
Neges bwysig oddi wrth Sgrinio Coluddyn Cymru

Os ydych wedi derbyn pecyn sgrinio canser y coluddyn - Peidiwch a chwblhau ac anfon i mewn

11/11/20
Canllawiau lles Iechyd Cyhoeddus Cymru​

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru bellach wedi cynhyrchu rhywfaint o ganllawiau ar gyfer aros yn iach adref

11/11/20
Prif Swyddog Meddygol - Cefnogaeth i bobl agored i niwed

Mae'r ystod llawn o ganllawiau ar y coronafeirws ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

11/11/20
Coronafeirws: werthoedd ac egwyddorion moesegol ar gyfer darparu gofalCoronavirus: ethical values and principles for healthcare delivery framework iechyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd pan fyddant yn gwneud penderfyniadau yn ystod brigiad coronafirws

11/11/20
Ap Traciwr Symptomau COVID

Y Prif Weinidog a GIG Cymru yn galw ar y cyhoedd i lawrlwytho ap a chofnodi symptomau.

11/11/20
Llinell Gymorth Ffôn Ar Gyfer Teuluoedd Sydd Angen Cyngor Gan Ymwelydd Iechyd Yn Ystod COVID

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi lansio llinell gymorth ffôn Ymwelwyr Iechyd ar gyfer rhoi cyngor a chyfarwyddiadau i rieni/gofalwyr sydd â phlant dan oed ysgol ledled Caerdydd  a Bro Morgannwg yn ystod y pandemig COVID-19 presennol.

11/11/20
Mae adrannau argyfwng Cymru ar agor ac ar gael i'r rhai sydd eu hangen ar frys

Mae’r nifer o bobl sy’n mynd i adrannau argyfwng wedi syrthio hyd at 50% ers dechrau’r pandemig coronafeirws.

Dilynwch ni: