Neidio i'r prif gynnwy

Cael Help

‘Mae disgwyl i’r CIC ddarparu gwasanaeth eiriolaeth annibynnol ar ran Gweinidogion Cymru i’r rhai sy’n 18 oed a throsodd.'

Mae’r GIG yn darparu gwasanaeth iechyd rhagorol i lawer o gleifion bob blwyddyn.  Yn anffodus, mewn nifer fechan o achosion nid yw hwn bob amser yn foddhaol.  Mae gan y GIG drefniant cynhwysfawr ar gyfer ymateb i unrhyw bryderon.

Yn ôl y gyfraith, mae gan bobl sy'n dymuno cwyno am y gofal a / neu'r driniaeth a gânt gan y GIG hawl i wasanaethau eirioli annibynnol, cyfrinachol i'w helpu i wneud eu cwyn.

 

Sut y gallwn ni Helpu Cyngor ac Arweiniad (Cwestiynau Cyffredin) Gweithio i Wella - 

Cwynion a phryderon am GIG Cymru

Ffurflen: Cyflwyno Pryder ynghylch y GIG Canlyniadau ac Astudiaethau Achos

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Eiriolaeth

 

Dilynwch ni: