Neidio i'r prif gynnwy

Sut y gallwn ni Helpu

 

D’yw codi pryder neu ganmol ddim bob amser yn hawdd yn y GIG, â phwy y gallwch chi siarad?

 

Rydym yn darparu gwasanaeth eiriolaeth annibynnol rhad ac am ddim a arweinir gan gleientiaid ac sy'n ymdrin â phob agwedd ar driniaeth a gofal GIG. Rydym yn cynnig dull gweithredu hyblyg i gwrdd ag anghenion ein cleientiaid.

Mae lefel y cymorth yn cael ei deilwra i ofynion yr unigolyn ac yn cael ei ddarparu mewn modd cyfeillgar, cyfrinachol a phroffesiynol, gan annog y GIG i ddysgu oddi wrth brofiadau cleifion ac i wneud gwelliannau lle bo angen.

 

Bydd ein Heiriolwyr Cwynion yn cynnig cymorth drwy:

·         Eich cynghori

·         Esbonio’ch opsiynau

·         Eich hysbysu ynglŷn â’ch hawliau

·         Eich helpu gyda gohebiaeth

·         Eich cefnogi mewn cyfarfodydd

·         Lleisio eich pryderon

·         Cael mynediad at eich Cofnodion Meddygol

 

Am fwy o wybodaeth ar sut all y Gwasanaeth Eiriolaeth eich helpu, darllenwch ein Llawlyfr Eiriolaeth.

 

Os oes gennych unrhyw bryder am eich gofal iechyd yr hoffech ein help i’w datrys,  mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Eiriolaeth. Noder os gwelwch yn dda rydym yn gweithredu system apwyntiadau yn unig.

 

Pryd all ein Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion helpu?

Dyluniwyd proses bryderon GIG Cymru ‘Gweithio I Wella’ i helpu pobl i leisio eu pryderon a lle bo modd, eu datrys.

Mae’n annog pobl i siarad â’u darparwr gofal iechyd a allai o bosibl gael rhywbeth yn iawn yn y fan a’r lle. Os nod ydych yn siŵr, gallwch gysylltu â ni a byddwn yn eich helpu i ddod o hyd I’r person iawn I siarad ag ef.

Gall ein gwasanaeth eiroli cwynion eich helpu chi ar unrhyw gam ym mhroses pryderon GIG Cymru.

 

-  Gellir cael rhagor o wybodaeth ac adnoddau sy’n ymwneud a Gweithio i Wella, y broses ar gyfer rheoli cwynion yn y GIG yng Nghymru yma

-  Mae’r fidio BSL yma yn esbonio mwy am Gweithio i Wella, Lleisio Pryder am y GIG yng Nghymru.

Dilynwch ni: