Neidio i'r prif gynnwy

Cymryd Rhan

 

Mae sawl ffordd y gallwch ein helpu i ddylanwadu ar eich gwasanaethau GIG.

Gallwch:

  • Rhannu eich profiad o’r GIG gyda ni
  • Dweud wrthym eich barn ar sut dylai gwasanaethau GIG gael eu cynllunio a’u cyflenwi yn eich ardal
  • Gweithio gyda ni, trwy wirfoddoli fel aelod CIC.

Gallwn helpu hefyd os ydych chi eisiau codi pryderon am ofal a thriniaeth GIG a hoffech gymorth ein gwasanaeth eiriolaeth cwynion.

Dilynwch ni: