Neidio i'r prif gynnwy

Arolygon Byw

Croeso i dudalen arolwg ar-lein y CIC

Yma fe ddowch o hyd i holl arolygon ar-lein y CIC, yn ogystal â’r adroddiadau a baratowyd o’r data a gasglwyd.

 
 
 

Gofal y GIG yn ystod argyfwng Coronafirws

Pa brofiadau a gawsoch o ddefnyddio gwasanaethau’r GIG yn ystod pandemig Covid 19?

Take the survey
 

 

 

Darpariaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl yng Nghaerdydd a’r Fro.

Sut brofiad a gawsoch o gael mynediad i Wasanaethau Iechyd Meddwl yng Nghaerdydd a’r Fro? 

(I weld yr arolwg yn Gymraeg dewiswch ‘Cymraeg’ yn y gwymplen yng nghornel dde uchaf yr arolwg)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rhaglen Cyflwyno Brechiad COVID-19
Beth yw eich barn am Raglen Frechu Covid-19 yng Nghaerdydd a’r Fro?  
(I weld yr arolwg yn Gymraeg dewiswch ‘Cymraeg’ yn y gwymplen yng nghornel dde uchaf yr arolwg)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arolwg Gofal Iechyd LGBTQ+
Mae CIC De Morgannwg yn awyddus i ddeall profiadau’r gymuned LGBTQ+ pan ddônt i gysylltiad â gwasanaethau gofal iechyd. 
(I weld yr arolwg yn Gymraeg dewiswch ‘Cymraeg’ yn y gwymplen yng nghornel dde uchaf yr arolwg)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arolwg Colled Synhwyraidd
Mae CIC De Morgannwg am glywed am brofiadau cleifion â cholled synhwyraidd wrth gyrchu gwasanaethau gofal iechyd.
(I weld yr arolwg yn Gymraeg dewiswch ‘Cymraeg’ yn y gwymplen yng nghornel dde uchaf yr arolwg)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Eich profiad o’r GIG.

Ydych chi wedi cyrchu unrhyw Wasanaethau'r GIG yn ddiweddar? Wedi ymweld â'ch meddyg teulu? Wedi aros ar ward ysbyty? Neu a oes gennych unrhyw brofiadau o unrhyw wasanaeth GIG arall rydych chi am ei rannu?

 

(I weld yr arolwg yn Gymraeg dewiswch ‘Cymraeg’ yn y gwymplen yng nghornel dde uchaf yr arolwg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apwyntiadau Ar-lein i Gleifion yn ystod Pandemig  Covid-19

Mae CIC De Morgannwg eisiau clywed barn cleifion ynglŷn â’r defnydd o apwyntiadau ar-lein yn ystod Pandemig Covid-19.

 

 

Dilynwch ni: