Neidio i'r prif gynnwy

Arolygon Byw

Croeso i dudalen arolwg ar-lein y CIC

Yma fe ddowch o hyd i holl arolygon ar-lein y CIC, yn ogystal â’r adroddiadau a baratowyd o’r data a gasglwyd.

I weld arolygon a gynhelir gan eraill, cliciwch yma

I weld ein ffurflenni adborth sydd ar gael i'w llenwi, cliciwch yma

 

Gosod blaenoriaethau ar gyfer Corff Llais y Dinesydd (CLlD) newydd yn 2023-2024

Ym mis Ebrill 2023 bydd Llais, eich llais mewn iechyd a gofal cymdeithasol (Corff Llais y Dinesydd) yn cymryd lle CIC. Bydd y corff newydd yn adlewyrchu barn ac yn cynrychioli buddiannau pobl sy'n byw yng Nghymru yn eu gwasanaethau iechyd a chymdeithasol.

Er mwyn helpu’r corff newydd i nodi ei flaenoriaethau yn y flwyddyn gyntaf, rydym am glywed eich barn ar y pethau sydd bwysicaf i bobl yn eich ardal.

https://dweudeichdweudcicgigcymru.uk.engagementhq.com/pennu-blaenoriaethau-ar-gyfer-corff-llais-y-dinesydd-newydd-yn-2023-2024

 

 

Gofal y GIG tra'n byw efo Coronafirws yng Nghymru

Rhannwch eich adborth, a yw'r GIG yn dod yn well fyw gyda COVID a beth mae wed'i glygu i chi?

Take the survey

 

 

 
Dilynwch ni: