Neidio i'r prif gynnwy

Arolygon Byw

Croeso i dudalen arolwg ar-lein y CIC

Yma fe ddowch o hyd i holl arolygon ar-lein y CIC, yn ogystal â’r adroddiadau a baratowyd o’r data a gasglwyd.

I weld arolygon a gynhelir gan eraill, cliciwch yma
Pwy rydych chi’n mynd i’w ffonio?

Ydych chi’n gwybod pwy ddylech ffonio pan fyddwch chi’n wynebu problem iechyd nad sy’n fygythiad i fywyd?

Mae’r CIC yn casglu adborth oddi wrth y cyhoedd yng Nghaerdydd a’r Fro ynghylch pa lwybr y byddent yn ei ddilyn i gael cymorth meddygol wrth wynebu problem iechyd nad sy’n bygwth bywyd.

 

 

 

 
Arolwg Gwasanaethau Mamolaeth

Mae Cyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg yn casglu adborth ar Wasanaethau Mamolaeth yng Nghaerdydd a’r Fro gyda’r bwriad o wneud argymhellion i’r Bwrdd Iechyd ar sut i wella gwasanaethau o safbwynt profiad y claf.

 

 

 

 
Eich Adborth ar Ymweliadau Ysbyty

Ers i ni ofyn y tro diwethaf am adborth ar y system ymweliadau ysbyty, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi newid eu Proses Ymweld i ganiatáu 2 berson i ymweld am 1 awr y dydd, a gellir trefnu hyn trwy’r ward.   Hoffem yn awr glywed gan unigolion sydd wedi defnyddio’r system ymweld newydd sydd ar waith ers hynny, er mwyn canfod eu barn, a hefyd barn poblogaeth ehangach Caerdydd a Bro Morgannwg.

 

 

 

 

 
 

Gofal y GIG tra'n byw efo Coronafirws yng Nghymru

Rhannwch eich adborth, a yw'r GIG yn dod yn well fyw gyda COVID a beth mae wed'i glygu i chi?

Take the survey

 

 

 
Dilynwch ni: