Neidio i'r prif gynnwy

Ble i Gwrdd â Ni

Yn ystod y pandemig coronafirws, mae ein holl staff ac aelodau'n gweithio gartref. Nid ydym yn cael cyfarfodydd wyneb yn wyneb. Yn lle, rydym yn ynnal ein cyfarfodydd pwyllgor fel cyfarfodydd rhithwir. Maent yn parhau i fod ar agor i'r cyhoedd, trwy Skype. 

Os hoffech weld ein cyfarfodydd cyhoeddus trwy fideo-gynadledda, cysylltwch â ni trwy e-bost  neu dros y ffôn 02920750112o leiaf 4 diwrnod cyn cyfarfod. Mae hyn er mwyn i ni allu gwirio bod gennych y dechnoleg sydd ei hangen arnoch i weld y cyfarfod.

Er nad ydym bellach yn cael cyfarfodydd wyneb yn wyneb, rydym yn dal eisiau i chi allu dod i wybod am ein gweithgareddau a'r penderfyniadau a gymerwn.

Cliciwch yma i weld Ein Cyfarfodydd


 
Dilynwch ni: