Neidio i'r prif gynnwy

Ble i Gwrdd â Ni

Yn ystod y pandemig coronafirws, mae ein holl staff ac aelodau'n gweithio gartref. Nid ydym yn cael cyfarfodydd wyneb yn wyneb. Yn lle, rydym yn ynnal ein cyfarfodydd pwyllgor fel cyfarfodydd rhithwir. Maent yn parhau i fod ar agor i'r cyhoedd, trwy Zoom. 

Os hoffech weld ein cyfarfodydd i’r cyhoedd trwy fideo-gynadledda, llenwch y ffurflen cofrestru cyfarfodydd ar ein tudalen ‘Ein Cyfarfodydd’ er mwyn cael y ddolen i’r cyfarfod o’ch dewis.

Fel arall, gallwch gysylltu â ni trwy e-bost neu ffoniwch ni ar 02920 750112 i ofyn am fynediad i’r cyfarfod.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau’r ffurflen berthnasol neu cysylltwch â ni o leiaf 10 diwrnod cyn dyddiad y cyfarfod a hysbysebwyd er mwyn cael eich cynnwys ar ein rhestr dosbarthu ar gyfer y cyfarfod penodol hwnnw.

Er nad ydym bellach yn cael cyfarfodydd wyneb yn wyneb, rydym yn dal eisiau i chi allu dod i wybod am ein gweithgareddau a'r penderfyniadau a gymerwn.

Cliciwch yma i weld Ein Cyfarfodydd

 
Dilynwch ni: