Neidio i'r prif gynnwy

Ffyrdd i Rannu'ch Barn

Bellach mae gennym le i chi rannu syniadau, trafod pynciau pwysig, a rhoi adborth ar wasanaethau’r GIG yng Nghymru. Os gwelwch yn dda cliciwch yma neu fwy.

Fel eich gwarchodwr claf yn y GIG, rydym am barhau i adlewyrchu safbwyntiau pobl o ran cynrychioli eich buddiannau yn y GIG ar yr adeg dyngedfennol hon. Rydym yn barod i glywed eich barn, safbwyntiau a’ch profiadau o ddefnyddio eich gwasanaethau GIG lleol, o’ch Meddyg Teulu i Ysbytai ar draws yr ardal.

 

Dyfodol Gwasanaethau Gofal Iechyd ym Mro Morgannwg

Ydych chi’n defnyddio gwasanaethau Gofal Iechyd y GIG ar hyn o bryd ym Mro Morgannwg?  Os ydych,  hoffai’r CIC glywed am eich profiad.  A fyddech cystal â llenwi ein ffurflen adborth yma.

 

Ar gyfer pob adborth arall, Cwblhewch ein ffurflen adborth ar-lein yma.

 


E-bostiwch ni: SouthGlam.Chiefofficer@waleschc.org.uk 

 

Tecstiwch ni / sganiwch y cod QR:
Tecst: CAVOGCHC i 62277 Yna, rhowch eich neges.  
Mae pob tecst i’r rhif hwn yn rhad ac am ddim

 

Ffoniwch ni: 02920 750112

 

 


Ysgrifennwch atom:
Canolfan Fusnes ProCopy (cefn), Parc Ty Glas, Llanishen, Caerdydd, CF14 5DU

 

  Cofiwch ddweud ble cawsoch eich profiad, h.y. pa Bractis Meddyg Teulu, Ysbyty a Ward,  Gallwch adael eich sylwadau’n ddienw.

Gallwch hefyd rannu'ch profiad gyda ni trwy unrhyw un o'r manylion cyswllt isod.

Dilynwch ni: