Neidio i'r prif gynnwy

Ffyrdd i Rannu'ch Barn

 

Fel eich gwarchodwr claf yn y GIG, rydym am barhau i adlewyrchu safbwyntiau pobl o ran cynrychioli eich buddiannau yn y GIG ar yr adeg dyngedfennol hon. Rydym yn barod i glywed eich barn, safbwyntiau a’ch profiadau o ddefnyddio eich gwasanaethau GIG lleol, o’ch Meddyg Teulu i Ysbytai ar draws yr ardal.

 


E-bostiwch ni:
SouthGlam.Chiefofficer@waleschc.org.uk

 

Tecstiwch ni / sganiwch y cod QR:
Tecst: CAVOGCHC i 62277 Yna, rhowch eich neges.  
Mae pob tecst i’r rhif hwn yn rhad ac am ddim

 

Ffoniwch ni:
02920 750112

 


Ysgrifennwch atom:
Canolfan Fusnes ProCopy (cefn), Parc Ty Glas, Llanishen, Caerdydd, CF14 5DU

 

  Cofiwch ddweud ble cawsoch eich profiad, h.y. pa Bractis Meddyg Teulu, Ysbyty a Ward,  Gallwch adael eich sylwadau’n ddienw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gallwch hefyd rannu'ch profiad gyda ni trwy unrhyw un o'r manylion cyswllt isod.

Dilynwch ni: