Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiadau o'r Gwasanaeth

 

Un o swyddogaethau’r Cyngor Iechyd Cymunedol yw monitro a chraffu ar wasanaethau gofal iechyd GIG Cymru. Er mwyn cynllunio lle rydym yn ymweld, hoffem glywed eich barn.

A oes unrhyw wasanaethau GIG e.e. ysbytai, clinigau neu ddeintyddion ac ati yn ardal Caerdydd a Bro Morgannwg yr hoffech i ni ymweld â nhw?

Os oes, a allwch chi ddarparu: y math o wasanaeth, yr enw a'r lleoliad e.e. ward ysbyty benodol ac esboniad cryno pam yr hoffech i ni ymweld â'r gwasanaeth hwn?

Dilynwch ni: