Neidio i'r prif gynnwy

Ymweliadau â Gwasanaethau'r GIG

Mae ymweliadau monitor yn un o swyddogaethau craidd y Cynghorau Iechyd Cymuned ac yn rhoi i ni  gwybodaeth hanfodol am y gofal mae cleifion yn ei dderbyn, ac am ansawdd y wardiau, clinigau a lleoliadau eraill lle y darperir gofal.

Mae Cynghorau Iechyd Cymuned bob amser yr hawl statudol i ymweld ag ysbytai a chlinigau, ac mae ganddynt yr awdurdod i gynnwys sefydliadau gofal sylfaenol lle mae gwasanaethau GIG yn cael eu darparu. Mae hyn yn cynnwys meddygfeydd meddygon  teulu, deintyddfeydd, optegwyr, fferyllwyr a chartrefi nyrsio.

Cofiwch nad yw’r CIC bellach yn cyhoeddi eu Hadroddiadau Ymweliadau ac Ymatebion ar y Wefan.  Os hoffech gopi o unrhyw Adroddiad a nodir ar y Wefan, cysylltwch â Swyddfa’r CIC lle bydd aelod o staff yn barod i’ch helpu

 

Gweithgaredd Craffu CIC  2018/2019

Gweithgaredd Craffu CIC  2019/2020
Gweithgaredd Craffu CIC  2016/2017 Gweithgaredd Craffu CIC  2017/2018
Gweithgaredd Craffu CIC  2014/2015 Gweithgaredd Craffu CIC  2015/2016
Gweithgaredd Craffu CIC  2012/2013 Gweithgaredd Craffu CIC  2013/2014
Gweithgaredd Craffu CIC  2010/2011 Gweithgaredd Craffu CIC  2011/2012

A oes unrhyw wasanaethau GIG e.e. ysbytai, clinigau neu ddeintyddion ac ati yn ardal Caerdydd a Bro Morgannwg yr hoffech i ni ymweld â nhw? Os oes, Gadewch i Ni Gwybod

Dilynwch ni: