Neidio i'r prif gynnwy

Gweithgaredd Craffu CIC 2012/2013

Y canlynol yw’r gwasanaethau y buom yn ymweld â hwy ym mlwyddyn ariannol 2012/13 yn y drefn gronolegol:

 

27 Mawrth 2013 – Meddygfa Ely Bridge

 

25 Mawrth 2013 – Canolfan Feddygol West Quay

 

22 Mawrth 2013 –Ystafell 19, Uned Dialysis

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

22 Mawrth 2013 – Meddygfa Waterfront

 

20 Mawrth 2013 - Gwasanaeth Dermatoleg,

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

15 Mawrth 2013 - Uned Dialysis,

Ysbyty Brenhinol Caerdydd

 

12 Mawrth 2013 – Uned Lawfeddygol Arhosiad Byr,

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

28 Chwefror 2013 – Canolfan Iechyd Dinas Powys, Dinas Powys,

Bro Morgannwg

 

27 Chwefror 2013 – Canolfan Iechyd Grangetown

 

25 Chwefror 2013 – Practis Meddygol y Grange

 

11 Chwefror 2013 – Uned Iorwerth Jones (DIRYBUDD),

Llanisien, Caerdydd

 

29 Ionawr 2013 – Practis Teuluol, Dinas Powys

 

22 Ionawr 2013 - Ward B4, Niwroleg

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

7 Rhagfyr 2012 – Canolfan Feddygol Cyncoed

 

5 Rhagfyr 2012 - Gwasanaethau Podiatreg,

Gorllewin Bro Morgannwg

 

5 Rhagfyr 2012 – Canolfan Feddygol Gogledd Caerdydd

 

4 Rhagfyr 2012 - Canolfan Iechyd, Trelái, Caerdydd

 

3 Rhagfyr 2012 – Meddygfa Brynderwen

 

30 Tachwedd 2012 – Meddygfa Greenmount

 

28 Tachwedd 2012 – Meddygfa Willowbrook

 

27 Tachwedd 2012 – Ward Rawnsley,

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

22 Tachwedd 2012 - Adran Cleifion Allanol Felindre,

Canolfan Ganser Felindre

 

7 Tachwedd 2012 - Uned Dialysis, Pentwyn,

Caerdydd

 

1 Tachwedd 2012 - Gorsaf Ambiwlans Blackweir

Caerdydd

 

29 Hydref 2012 – Meddygfa Dr Anwar

 

27 Hydref 2012 - Ward y Gorllewin 2

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

25 Hydref 2012 – Canolfan Feddygol Clare Road

 

23 Hydref 2012 – Canolfan Feddygol Crwys

 

19 Medi 2012 – Meddygfa Ravenscourt

 

7 Medi 2012 – Meddygfa Court Road

 

7 Awst 2012 - Ysbyty Plant Cymru,

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

25 Gorffennaf 2012 - B7 Ward Resbiradol ,

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

25 Gorffennaf 2012 – Gwasanaethau Babanod Newydd-anedig,

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

20 Gorffennaf 2012 – Adsefydlu Orthopaedig,

Ysbyty Brenhinol Caerdydd

 

12 Gorffennaf 2012 – Meddygfa Grŵp Meddygol Llanrhymni

 

29 Mehefin 2012 – Meddygfa Stanwell

 

21 Mehefin 2012 – Uned Iechyd Rhywiol Integredig,

Ysbyty Brenhinol Caerdydd

 

1 Mehefin 2012 – Meddygfa Station Road

 

29 Mai 2012 – Meddygfa St Isan Road

 

25 Mai 2012 – Meddygfa Llanishen Court

 

16 Mai 2012 – Hwb Cyfathrebu Tu Allan i Oriau Arferol,

Y Barri, Bro Morgannwg

 

14 Mai 2012 – Ward T2 Colon a’r Rhefr

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

10 Mai 2012 – Canolfan Feddygol North Road

 

2 Mai 2012 – Canolfan Amy Evans,

Y Barri, Bro Morgannwg

 

25 Ebrill 2012 – Canolfan Feddygol Radyr

 

24 Ebrill 2012 – Adran Damweiniau ac Achosion Brys

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

19 Ebrill 2012 – Canolfan Feddygol Woodlands

 

17 Ebrill 2012 – Meddygfa Westways

 

Dilynwch ni: