Neidio i'r prif gynnwy

Gweithgaredd Craffu CIC 2016/2017

Y canlynol yw’r gwasanaethau y buom yn ymweld â hwy ym mlwyddyn ariannol 2016/17 yn y drefn gronolegol:

 

25 Mawrth 2017 – Gwasanaeth Deintyddol Brys,

Ysbyty Dewi Sant

 

20 Mawrth 2017 – Deintyddiaeth Paediatrig,

Ysbyty Deintyddol y Brifysgol

 

17 Mawrth 2017 – Canolfan Ffeibrosis Systig,

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

20 Chwefror 2017 – Ward Llawr Cyntaf,

Canolfan Ganser Felindre

 

13 Chwefror 2017 – Uned Lawfeddygol Arhosiad Byr  (DIRYBUDD),

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

9 Chwefror 2017 – Llawdriniaeth Ddydd - Anaesthetig Cyffredinol,

Ysbyty Deintyddol y Brifysgol

 

1 Chwefror 2017 – Ward Onnen,

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

16 Ionawr 2017 – Clinigau Clyw,

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

9 Ionawr 2017 – Ward Gwdihw,

Ysbyty Plant Cymru

 

10 Rhagfyr 2016 - Ward y Gorllewin 1 (DIRYBUDD),

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

2 Rhagfyr 2016 - Ward A1 (DIRYBUDD),

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

17 Tachwedd 2016 – Adran Cleifion Allanol,

Canolfan Ganser Felindre

 

Amrywiol ddyddiadau ym mis Hydref 2016 – Asesiadau Canolfannau Iechyd yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

Cafodd yr ymweliadau canlynol eu gwneud fel rhan o’r Asesiad:  

Clinig y Rhath

Clinig Llanisien

Canolfan Iechyd Rhiwbeina

Canolfan Iechyd Pentwyn

Clinig Llanilltud Fawr

Canolfan Iechyd Y Bont-faen

Clinig Colcot

Canolfan Iechyd Riverside

Canolfan Iechyd Penarth

Canolfan Iechyd Llanrhymni

Canolfan Iechyd Tredelerch

Canolfan Iechyd Llanedeyrn

Canolfan Iechyd Tre-biwt

Canolfan Iechyd Dinas Powys,

Clinig Broad Street

 

16 Medi 2016 - Canolfan Aelodau Artiffisial a Chyfarpar (ALAC),

Ysbyty Rookwood

 

7 Medi 2016 – Canolfan Orthopaedig Caerdydd a’r Fro,

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

28 Awst 2016 - Ward y Dwyrain 7,

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

18 Awst 2016 – Adran Radioleg,

Ysbyty’r Barri

 

9 Awst 2016 - Wardiau 7 ac 8,

Ysbyty Rookwood

 

5 Awst 2016 - Ward y Gorllewin 1 (DIRYBUDD),

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

1 Awst 2016 – Canolfan Iechyd Park View (DIRYBUDD),

Caerdydd

 

25 Gorffennaf 2016 – Adran Radiotherapi,

Canolfan Ganser Felindre

 

22 Gorffennaf 2016 – Uned Cymorth Gweithredol,

Canolfan Ganser Felindre

 

19 Gorffennaf 2016 - Ward C3,

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

13 Gorffennaf 2016 – Uned Canser yr Arddegau,

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

11 Gorffennaf 2016 - Park Lodge (DIRYBUDD),

Ysbyty’r Eglwys Newydd

 

8 Gorffennaf 2016 – Cleifion Allanol Cardioleg (DIRYBUDD),

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

27 Mehefin 2016 - Gorsaf Ambiwlans Dwyrain Caerdydd,

Caerdydd

 

22 Mehefin 2016 - Ward B4 Niwrolawdriniaeth,

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

14 Mehefin 2016 - Wardiau 4 a 5 (DIRYBUDD),

Ysbyty Rookwood

 

31 Mai 2016 – Uned Babanod Newydd-anedig,

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

20 Mai 2016 - Tŷ Llidiard,

Ysbyty Tywysoges Cymru

 

19 Mai 2016 – Uned Asesu Plant,

Ysbyty Plant Cymru

 

16 Mai 2016 - Ward y Dwyrain 12,

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

10 Mai 2016 - Ward B5 Arenneg (DIRYBUDD),

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

6 Mai 2016 – Ward St Baruc (DIRYBUDD),

Ysbyty’r Barri

 

25 Ebrill 2016 - Ward y Gorllewin 4,

Ysbyty Athrofaol Llandochau

21 Ebrill 2016 - Ward B6 (DIRYBUDD),

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

19 Ebrill 2016 - Longcross House,

Ysbyty Brenhinol Caerdydd

 

Dilynwch ni: