Neidio i'r prif gynnwy

Gweithgaredd Craffu CIC 2017/2018

Y canlynol yw’r gwasanaethau y buom yn ymweld â hwy ym mlwyddyn ariannol 2017/18 yn y drefn gronolegol:

 

29 Mawrth 2018 – Deintyddiaeth Adferol

Ysbyty Deintyddol y Brifysgol

 

26 Mawrth 2018 – Canolfan Arenneg i Blant

Ysbyty Plant Cymru

 

21 Mawrth 2018 – Adran Ffisiotherapi

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

15 Mawrth 2018 – Llawdriniaeth Gên ac Wyneb

Ysbyty Deintyddol y Brifysgol

 

14 Mawrth 2018 - Dwyrain 2

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

28 Chwefror 2018 – Ward Enfys

Ysbyty Plant Cymru

 

21 Chwefror 2018 - Dwyrain 4

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

14 Chwefror 2018 – Ward yr Ynys

Ysbyty Plant Cymru

 

8 Chwefror 2018 – Ward Mamolaeth

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

 

20 Rhagfyr 2017 – Uned Llanfair

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

15 Rhagfyr 2017 – Ward Gwenwyn

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

4 Tachwedd 2017 – Uned Frys

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

1 Tachwedd 2017 – Adran Radioleg

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

27 Hydref 2017 – Uned Cemotherapi Cleifion Preswyl

Canolfan Ganser Felindre

 

18 Hydref 2017 - Dwyrain 6

Ysbyty Athrofaol Llandochau

16 Hydref 2017 – Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol

Ysbyty’r Barri

 

25 Medi 2017 – Clinig Llygaid

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

11 a 13 Medi 2017 – Unedau Endosgopi

Ysbyty Athrofaol Cymru ac Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

4 Medi 2017 – Parcio Ceir a Chleifion Allanol

Ysbyty’r Barri

 

14 Awst 2017 - Ystafell 19 Uned Dialysis

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

11 Awst 2017 - Gorllewin 2

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

9 Awst 2017 - Ward C7

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

7 Awst 2017 – Adran Cleifion Allanol

Ysbyty Dewi Sant

 

4 Awst 2017 - Ward A5 y Gogledd

Ysbyty Athrofaol Cymru

1 Awst 2017 – Adran Cleifion Allanol

Ysbyty Brenhinol Caerdydd

 

24 Gorffennaf 2017 – Adran Orthodonteg

Ysbyty Deintyddol y Brifysgol

 

18 Gorffennaf 2017 - Ward A5 y De

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

17 Gorffennaf 2017 - Ffisiotherapi a Therapi Dwylo ThG

Canolfan Therapi Caerdydd a’r Fro, Splott

 

5 Gorffennaf 2017 - Ward A2

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

27 Mehefin 2017 - T4

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

21 Mehefin 2017 - Ward A4

Ysbyty Athrofaol Cymru

 

19 Mehefin 2017 – Ward Bethan

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

12 Mehefin 2017 – Adran Pelydr-X

Ysbyty Brenhinol Caerdydd

9 Mehefin 2017 – Uned y Fron Caerdydd

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

5 Mehefin 2017 - Dwyrain 1

Ysbyty Athrofaol Llandochau

 

28 Ebrill 2017 – Uned Paediatrig Gofal y Galon (CCU)

Ysbyty Plant Cymru

 

25 Ebrill 2017 – Uned Rhydlafar

Ysbyty Dewi Sant

 

3 Ebrill 2017 – Mân Anafiadau

Ysbyty’r Barri

 

Dilynwch ni: